O broche das fitas

broche3Do ombreiro do traxe da Pita sae un broche (ou perfura) de coiro que nos indica a antigüidade de cada máscara. No propio broche pode verse o logotipo da asociación e a data na que saiu por primeira vez unha máscara completa (2002). Da perfura colgan unhas fitas grosas de cores, cada unha representando o ano en que correu o entroido esa máscara en concreto.

2022 – PRATEADA. Atendendo á cor empregada internacionalmente para chamar a atención sobre a saúde mental. Despois de 2 anos de pandemia, víronse incrementadas as consultas médicas relacionadas coa saúde mental. Tamén se incrementou dun xeito máis que notable o índice de suicidios, perdendo a vida 307 persoas en Galicia e 3.671 no conxunto do Estado. Galicia ten umha taxa de suicidios de 13,11 por cada 100.000 habitantes, case o dobre da media estatal (7,79). Ademais este ano tamén foi testigo de como diversas celebridades, principalmente da cultura e do deporte sumáronse á visibilización deste problema oculto cara o que semella que non queremos mirar. E contodo, aínda non contamos con umha estratexia de prevención do suicidio.

2021 – VERDE “traslúcida”. Como cor da resiliencia e da esperanza-confianza no futuro, amais de chamar a atención sobre a necesidade dunha solución “verde” a un mundo con menos diversidade a cada paso e -portanto- con máis posibilidades para a expansión de virus como o acontecido coa COVID-19. Ademais, este ano a fita levará umha inicial: o “L” para marcar no almanaque multicor do noso traxe o nacemento dun novo fillo na comunidade da Pita.

2020 – VERMELLA. Ante uns discursos que afondan máis na crispación e no maniqueísmo, apostamos polo diálogo e a comunicación entre os pobos e entre as persoas, na procura do entendemento e do traballo colectivo por un futuro común.

2019 – AZUL “europea”. As migracións masivas de persoas que chegan das rexións máis empobrecidas e con maior número de conflitos bélicos do planeta, provocados pola usurpación que facemos dos seus recursos e polos golpes de Estado promovidos polos “países ricos”, están convertindo o Mediterráneo na grande foxa común da vergoña.
Estamos deixando morrer aos pais e irmáns dos que serán os cidadáns europeos do futuro.
Se non queremos que os nosos fillos teñan que avergoñarse e renegar de nós dentro de 30 anos, por ter deixado morrer a milleiros de nenos na porta das nosas casas, imos ter que ir poñéndonos as pilas e reorganizar a orde de prioridades na xestión do público, situando o dereito á vida por enriba da protección ao sistema financeiro.

2018 – MARRÓN ESCURA, moi estreita. Queremos chamar a atención sobre o incremento da desigualdade no noso contorno e no conxunto do Estado, feito que por primeira vez desde que comezara a conquista dos dereitos laborais, provoca que haxa traballadores activos no limiar da pobreza: un posto de traballo non garante poder chegar a fin de mes.

Os últimos informes de Intermón-Oxfam e mesmo da Comisión Europea apuntan que nos últimos 9 anos, os salarios máis baixos teñen descendido de media -no conxunto do Estado- un 15%, ao tempo que os máis altos subiron un 15,2%, situándonos á cabeza dos países máis desiguais na Unión Europea, e provocando unha situación descoñecida para millóns de españois.

A isto engadimos as reivindicacións xurdidas nas pasadas datas, propoñendo un lazo marrón pola insultante suba das pensións de xubilación (0,25%) en contraste coas fortes subas do gasto corrente de todos os fogares. Neste senso, a nosa provincia chegaba no ano 2017 a ser a provincia máis envellecida do estado español, con unha idade media de 50,8 anos, ao tempo que conforma tamén o territorio onde as pensións de xubilación son máis baixas (729€). Isto, unido ao feito de que neste ano tamén o número de pensións de xubilación superou ás altas na seguridade social na provincia, debera suponher unha aguillada para poñerse a traballar para saírmos do puxo no que nos metimos/meteron nos últimas tempos.

2017 – MARRÓN. Queremos este ano chamar a atención sobre a importancia das migracións humanas e do diálogo intercultural para a evolución e a mellora da especie. Marrón porque nos acerca aos ciclos vitais, á terra, á natureza… lémbranos cuais son as nosas raíces, as nosas orixes e fainos recapacitar cobre as pouquísimas cousas que en realidade son imprescindibles e necesarias.

Os períodos de crise e de mudanzas son aproveitados por persoas e institucións ególatras e xenófobas (en muitas ocasións, os verdadeiros responsables da mala situación económica) para tentar infundir na sociedade o odio e o medo ao descoñecido, provocando unha situación totalmente antinatural de feche de fronteiras e rexeitamento aos movementos migratorios (como se á fame, aos sentimentos ou ao medo se lle puderan poñer portas). Se a humanidade tal e como a coñecemos foi consecuencia -en boa medida- das migracións que propiciaron o coñecemento, a multiculturalidade e a evolución da especie, cómpre chamar a atención sobre o erro global que estamos a cometer ao convertérmonos en excesivamente proteccionistas dos distintos ámbitos xeográficos e políticos, chegando a permitir que milleiros de nenas e nenos morran cada mes ás portas da nosa casa. Gastar cantidades que exterminarían a fame do planeta en evitar que o ser humán se mova libremente polo mundo é unha medida que só pode xogar na contra da nosa evolución como especie.

2016 – VERDE CLARA. Queremos facer fincapé con esta cor na defensa do ensino público, despois de ter sido unha das propostas de cor nos últimos anos e ante a continuidade dun modelo que semella ir encamiñado cara a precarización dos servizos públicos e de calidade.

Nos últimos anos vimos sufrindo con cada mudanza no governo a elaboración dunha lei educativa diferente leis que nos achegan cada vez máis á “escola da ignorancia”.

É importante lembrar que o ensino público é o único que garante a educación en igualdade entre homes e mulleres, o verdadeiramente intercultural e realmente aberto; o que mira cara adiante sen medo e para ben. É o que non serve de distincións caducas baseadas na clase social, o lugar de orixe ou a relixión para se distinguir. É ademáis o que conta con máis e mellores profesionais e recursos para o seu alumnado. Por estes motivos nos sumamos á defensa do ensino público, posto que o este é o modelo que promove o dereito fundamental e democrático dunha educación universal gratuita e de calidade, baseada nos valores do progreso e na xustiza social.

2015 – BRANCA CRÚA, con texto libre. Ao longo do ano anterior, nomeadamente na parte final -consecuencia dos atentados de París contra da revista Charlie Hebdo– vimos observando a fraxilidade da liberdade de expresión. A deshumanización duns asesinos ou as medidas adoitadas en consecuencia que, muitas das veces, coartan os nosos dereitos fundamentais, fan que nos prantexemos distintas cuestións que queriamos reivindicar e ter presentes na fita deste ano 2015: até onde podemos satirizar, de que nos podemos rir, sobre que podemos opinar, que páxinas web ou medios podemos visitar, de que ideoloxías ou crenzas deben ser o noso circo de amizades… Sobre a fita, cada Pita poderá escribir a idea ou frase coa que máis se identifique cadaquén, de manufactura propia ou allea. A maiores, a fita deste ano leva unha letra “C” pois tamén neste ano veu ao mundo unha nova nena, filla dumha membro da nosa comunidade, e a quen recibimos con ledicia e agarimo.

2014 – BRANCO E NEGRO. Entendemos que no 2013 vivimos unha serie de reformas sociais e lexislativas que nos retrotraeron a outros tempos, anos nos que a cor non estaba presente na televisión (nin, en parte, nas nosas vidas). Dubidando de se en cualquer momento o NO-DO regresa ás televisións e salas cinematográficas, decidimos darlle cabida no traxe a esta circunstancia; iso si, con unha cinta de topos para tentar quitarlle ferro ao asunto.

2013 – ROSA-FUCSIA. O 2012 supuxo o desmantelamento do Estado social, nunha sociedade esquizofrénica que nos vai convencendo de que os culpables da situación somos quen máis a sufrimos, mentres os verdadeiros responsables son os que marcan as normas do xogo. Ademáis, e atendendo ás “modas” marcadas polo ano, a fita do 2013 sufriu un importante recorte, ficando máis curta do que as anteriores Outra visión é as palabras dunha Pita ao respeito: “Despois de tanto sufrir, a cor rosa p’a voltar a rir”. Por outra parte, foron 2 os bebés chegados ao mundo no contorno da festa, polo que a fita incluirá outras tantas iniciais: o “L” e o “V“.

2012 – MARELO. Entendemos que 2011 supuxo o ano das revoltas sociais en medio mundo. O norte de África mudou o mapa socio-político e no noso entorno máis próximo (o Estado e mesmo a cidade) vivíronse concentracións emanadas do que se deu en chamar 15-M, que trascendeu a un bon número de países do mundo. Escóllese esta cor por ser unha das 2 cores (xunto ao negro) empregadas por este movimento. Asemade, e seguindo co costume de incluir as iniciais dos bebés nacidos dunha Pita ao longo do ano, a fita deste 2012 incluirá 3 iniciais, por outras tantas crianzas recén chegadas ao mundo no contorno da festa. As letras serán o “G“, o “A” e o “R“.

2011 – ALUMINIO. Eliximos esta cor por ser o 10º ano que corría o Entroido a máscara da Pita (por aquilo das vodas de aluminio=10 anos) grabada co texto “X aniversario”.

2010 – GRIS. Cor da pedra grá galega que ateiga os Caminhos que nos conectan con Europa e co mundo, aproveitando que estamos en ano xacobeo, ano ademáis no que consideramos preciso reivindicar o uso e defensa da nosa língua, o galego, diante dalgunhas accións e declaracións que se alonxan da realidade socio-lingüística galega e que semellan procurar un progresivo desuso da língua propia de Galicia. Ademáis, neste ano deixounos repentinamente un membro da comisión organizadora (o sempre lembrado Luis) e é por iso que -a maiores- cada ano que isto ocorra, a fita correspondente irá tocada dun pequeno lazo negro na parte alta da mesma.

2009 – VIOLETA. O ano que remataba fora declarado ano contra da violencia de xénero, adicación esta que non foi suficiente para frear as -alomenos- 70 vítimas mortais da violencia machista.

E seguindo co costume de incluir a inicial dos fillos ou fillas dun ou dunha membro da comunidade das Pitas, este ano, recibimos a outro neno, polo que as fitas do 2009 levarán un “X“.

2008 – MARRÓN CLARO. Este ano veu marcado por ser o ano no que se recoñeceu na Comunidade Internacional a mudanza climática que afecta ao noso planeta. O premio Nobel ao Grupo Interguvernamental sobre a mudanza climática, da ONU, e a Al Gore, membro do mesmo e que tamén recibiu o Príncipe de Asturias, a cimeira de Bali, e máis no terreo local a grande seca que sufrimos no noso país, que afectou enormemente ao sector primario e fixo tomar precaucións sobre o abastecemento de augas á Administración, fainos introducir no traxe este elemento que nos sensibiliza con este problema global. Este ano tamén nos deixa unha nova circunstancia: é a primeira vez que 2 pitas teñen un fillo, o que fai que apartir de entón a fita de cada ano no que unha pita teña descendencia, verase adornada pola inicial (ou iniciais) do nome da crianza (ou crianzas) que veñan ao mundo. Neste caso será o “M“.

2007 – VERMELLA. A vaga de lumes no verán anterior foi o que marcou a cor deste ano. Ao longo do país e máis concretamente n’As Eiroás e en toda a zona norte da cidade de Ourense os incendios deixaron nas nosas memorias imaxes que agardamos non se volten a repetir.

2006 – VIOLETA. Este vai ser o ano que pase á Historia en España por mudar o conceito legal de matrimonio e poder efectuar vodas entre persoas do mesmo sexo. Ademáis, o traxe da Pita é un “traxe de voda”, en lembranza da cerimonia que deu orixe á festa á que representamos.

2005 – VERDE. A natureza que marca o calendario agrario e o ciclo festivo tradicional (onde está o Entroido) ven representada por esta cor. Ademáis, Galiza é verde e esta cor tamén tende lazos cara a cultura común que compartillamos co país veciño (Portugal).

2004 – LARANXA. Cor da solidariedade. Neste ano quixemos lembrar o afundimento do Prestige (acaecido en novembro do 2002). Quixemos facelo lembrando aos milleiros de persoas que se solidarizaron con nós, achegándose até as nosas costas para axudar a limpar os restos do chapapote ao longo do ano 2003.

2003 – AZUL. O traxe enmárcase dentro da cultura galega; dentro dunha das festas máis emblemáticas desta cultura. O azul representa a Galiza, polo mar, a auga e a bandeira.

2002 –  BRANCA. Primeiro ano do traxe. A primeira fita, polo tanto, tamén foi branca, como a base de todas as cores.

//

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: